Felicia 12pcs Tea Set

Felicia 12pcs Tea Set

Tin Box with 2 Coffee Cups Moucharabieh Parme 90ml

Tin Box with 2 Coffee Cups Moucharabieh Parme 90ml

Felicia Coffee Water Tumbler

Felicia Coffee Water Tumbler

Felicia 12pcs Tea Set

QR 325.00
Felicia 12pcs Tea Set
Beautiful tea set delicately engraved with gold